Groep Vanhelmont Hasselt

Privacy statement

Deze website www.groepvanhelmont.be (hierna: de “website” genoemd) is eigendom van Groep Vanhelmont.

Contactgegevens

Groep Vanhelmont
Thonissenlaan 63/1
3500 Hasselt
België

E-mail: Info@Groepvanhelmont.be

Privacybeleid

Groep Vanhelmont, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.
Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de bedrijfsactiviteiten van Groep Vanhelmont.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Groep Vanhelmont, Thonissenlaan 63/1, 3500 Hasselt, Info@Groepvanhelmont.be.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor deze specifieke doeleinden: klantenbeheer, verwerking van bestellingen, facturatie, verwerken van betalingen, versturen van nieuwsbrieven en andere online marketingdoeleinden. De ingezamelde gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden, met uitzondering van eventuele partners.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Groep Vanhelmont, Thonissenlaan 63/1, 3500 Hasselt, Info@Groepvanhelmont.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of onvolledig zouden zijn.

Groep Vanhelmont kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard zoals onder andere browser-type, IP-adres, besturingsprogramma, de domeinnaam van de website langs waar u tot de website bent toegekomen, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor toekomstige bezoekers.